שירותי החברה

 

מערכות ביתיות מערכות עסקיות מערכות עקיבה תכנון הנדסי

שלבים בהקמת מערכת סולארית

בדיקות באתר:
נציג greenco-energy יבחן את שטח ההתקנה המיועד. בהתאם לבדיקה זו נוכל להגיש לך הצעת מחיר מפורטת הלוקחת בחשבון את תנאי ההתקנה באתר ומקסימום יכולות המערכת. בין השאר ייבדק האם קיימים בניינים או צמחייה הגורמים להצללה לא רצויה על השטח המיועד להתקנה. בתום בחינת תנאי השטח תקבל הצעת מחיר מפורטת אודות המערכת, כושר הייצור המוצע לפי תנאי האתר, עלויות המערכת והתשואה השנתית הצפויה מחברת החשמל.

אישורי רשויות
לאחר חתימת ההסכם תפעל החברה להשגת האישורים הדרושים. קונסטרוקטור מוסמך יבחן את תוכניות הבנייה, חוזק המערכת ויציבות הנדסית. לאחר מכן תפעל החברה לאשר את התרי הבנייה מול הרשות המקומית. אישור נוסף הוא הכנת תוכניות חשמל ואישור מערכת פוטו ולטאית מול חברת החשמל.

תכנון הנדסי וחשמלי
תכנון חשמלי והנדסי נכון הוא הבסיס לבניית מערכת סולארית אמינה. מהנדסי החברה ידאגו לתכנן מערכת סולארית אופטימאלית בהתאם לתנאי האתר וסביבתו. אנו מכינים תוכנית מפורטת הכוללת הדמיית מערכת לבדיקת הצללה ותפוקת מערכת אופטימלית.

התקנת המערכת
לאחר סיום שלב האישורים, יתקינו צוותי החברה את המערכת הסולארית ורכיביה. החברה מקפידה על עבודה אך ורק עם בהתאם לתקני הבטיחות המחמירים ושמירה על סביבת עבודה בטיחות. בסיום העבודה תדאג החברה להחזרת סביבת ההתקנה למצבה התקין.

חיבור המערכת לרשת החשמל הארצית
לאחר סיום שלב ההתקנה, תתאם החברה בדיקה על ידי חברת החשמל בסיומה תאושר המערכת ותחובר לרשת החשמל הארצית.