מערכת סולארית לדוגמה בהספק 200KWp

 

greenco_banner

 

 

1

 • המודל מתאר מערכת סולארית המתאימה לגג (או צבר גגות) בגודל 2,200 מ”ר, עם צריכת חשמל מעל
 • 180,000 ש”ח לשנה, אשר נרכש בתעריף תעו”ז מתח נמוך.
 • המודל מתאר מצב בו הארגון משקיע את כל עלות הפרויקט לפי החלוקה הבאה: %20 הון עצמי + %80 מימון בנקאי בריבית של %5.
 • ניתן לשנות את היקף המימון מסך עלות הפרויקט ואת זמן החזר ההלוואה בהתאם לצרכי הארגון.
 • המודל מתאר זמן החזר הלוואה לאחר 10 שנים, שבמקביל לתקופת זמן החזר ההשקעה, הארגון מרוויח מידי שנה 55,000 ש”ח בקירוב.
 • לאחר זמן החזר ההלוואה, המודל מציג את מלוא הרווח שצפוי לארגון מידי שנה, לעוד 15 שנים נוספות לפחות.

הנחות עבודה למודל העיסקי:

3

האם המודל העסקי מתייחס לכל פרטי ההשקעה?+

 • כן, וניתן לומר גם כי מדובר במודל עסקי שמרני, מהסיבות הבאות:
 • המודל מציג ייצור של 1,700 קוט”ש ל-1KW מותקן בשנה, בעוד ממוצע ייצור החשמל במערכות סולאריות שהותקנו על ידי חברתנו עולה על 1,700 קוט”ש.
 • המודל כולל ניכוי של עלות תחזוקה, ביטוח, והחלפת רכיבים (כולל ממירים!) למערכת הסולארית לאורך 25 שנה.
 • המודל מתייחס לירידה תפוקה של המערכת ב %0.4 בכל שנה
 • המודל כולל טבלת רגישות לשינוי בתעריפי החשמל, ובהתאם לאחוז התשואה על ההשקעה.

2