צבר מערכות עסקי גילת

תיאור מערכת: מערכת פוטו וולטאית עסקית, על גבי גגות איזכורית

הספק צבר מערכות: 250Kwp

סוג פנל: Suntech